Din varukorg

Kunskapsbank

Din vägledning i laddboxdjungeln

Att ta steget till elbil kan vara krångligt. I Kunskapsbanken är vår ambition att svara på alla frågor som kan dyka upp rörande laddning. I navigeringsmenyn till höger är det enkelt hoppa mellan de olika punkterna.

Kunskapsbanken

 1. Index
  Denna innehållsförteckning
 2. Statliga incitament för elbilsägande
  En kort men viktig överblick över de bidrag och subventioner som elbilar och kringutrustning tar del av år 2021.
 3. Förklaring av den tekniska specifikationen
  Förklaringar av alla de tekniska termer som förekommer i produktbeskrivningar och på sidan Jämföra laddboxar.
 4. Installation av laddbox
  Information om installationerna Evify tillhandahåller
 5. Ladduttagen & snabbladdning
  Beskrivningar av alla typer av laddningsuttag
 6. Fast kabel kontra uttag
  En kort diskussion om fördelar och nackdelar
 7. Hur kan jag ladda min elbil?
  Till sist kommer några väl valda ord om att ladda sin elbil.

Genom navigeringsmenyn till höger kan du enkelt hoppa mellan olika ämnen.

Statliga incitament för elbilsägare

Grön Teknik, Ladda-hemma stödet för 2021

2021 är här och förra årets Ladda-hemma-stöd har nu bytt skepnad till "Skatteavdrag för grön teknik". Evify är skapat med tanken att underlätta för konsumenten att göra ett val som omfattas maximalt av tillgänglig subventionering. Om Grön teknik från Skatteverket:

"Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket."

[https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html]

Hälften av den totala kostnaden för arbete och material täcks av detta avdrag som även inkluderar själva laddboxen.

Bonus Malus, piska eller morot

Den 1 juli 2018 trädde Bonus Malus i kraft, vilket stärkte det ekonomiska incitamentet att ta steget från fossil- till eldrivet. Det består av ett främjande element; en engångsbonus vid köp av en ny elbil, och ett bestraffande element för den totala årsskatten. Bonusen avser elbilar och plug-inhybrider med under 60 CO2 g/km i utsläpp. Malusdelen, staffskatten, drabbar bilar med höga utsläppsnivåer i två etapper. Första nivån är 95 CO2 g/km, den andra nivån är 140 CO2 g/km.

Se Transportverkets hemsida för att beräkna preliminär bonus.

Bonusen, som betalas ut retroaktivt efter 6 månader av transportstyrelsen, uppgår till maximalt till 60 000 kr för en elbil. Plug-inhybrider får en bonus som varierar mellan 20 000 kr till 60 000 kr. Exempelvis så skulle en Tesla Model 3 bli 60 000 kr billigare medan BMW 330d erhåller ägaren en straffskatt som gör den 10 700 kr dyrare.

Tjänstebilar har ej längre nedsatt förmånsvärde

För tjänstebilar var det särskilt fördelaktigt förra året att köra en el- eller laddhybridbil på grund av subventionerat förmånsvärde. Även om det finns mycket annat som talar för att det är en god idé att ha en eltjänstebil, var medveten om att denna subventionering ej förlängts till 2021. "Reglerna om 40 procents nedsättning gäller till och med inkomstår 2020."

[https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bilforman/miljobilar.4.3f4496fd14864cc5ac9e89a.html]

Förklaring av den tekniska specifikationen

På Evifys sida för att Jämföra laddboxar kan man enkelt jämföra produkternas olika egenskaper. Nedan följer en förklarning av alla tekniska termer som förekommer bland laddboxarnas tekniska specifikationer.

Nedan följer en förklarning till de tekniska parametrarna som ingår i Evifys jämförelsefunktion.

Antal faser

Antalet faser är antalet ledningar som går i kabeln och lite förenklat kan man säga att 3-fas innebär tre gånger snabbare laddning. 3-fassystemet för elektrisk distribution finns i hela världen men det är inte så vanligt att dra 3-fas in i alla hus, som vi gör i Sverige. Vanligvis går det till industrier och dylikt. Men vi tycker att det är bra!

Laddningen sker vid samma strömstyrka (ampere) med 1-fas som 3-fas, men eftersom det går via genom tre linor samtidigt med 3-fas ger detta en tre gånger snabbare laddning.

Maxladdningseffekt

>3,7 kW 1-fasladdning, ansluts på maximalt 16 A

>7,4 kW 1-fasladdning, ansluts på maximalt 32 A

>11 kW 3-fasladdning, ansluts på maximalt 16 A

>22 kW 3-fasladdning, ansluts på maximalt 32 A

Det är alltid det svagaste länken som styr vilken hastighet elbilsbatteriet tar emot. Utöver laddningseffekten som laddboxen generar har varje enskild bil en så kallad ombordskapacitet. Ombordskapacitet är laddningseffekten som batteriet på elbilen är kapabelt att ta emot. Ombordskapaciteten består av två element; dels antalet faser elbilen kan laddas med samt taket för maxladdningseffekten batteriet kan ta emot.

De flesta bilmodeller har en maximal ombordskapacitet på 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW eller 22 kW.

Inbyggd energimätning

Energimätning är en obligatorisk funktion för kompabilitet med skattereduktionen för grön teknik och alla våra laddboxar har denna funktion. Mätningen möjliggör en separeraring mellan elkonsumption för hemmet och den el som går till laddboxen.

Berättigad till avdrag

För att vara så tydliga som möjligt har vi inkluderat denna punkt för att indikera om utrustningen är godkänd för 2021 års skattesubvention.

IP-klassning

IP-klassning är en klassificering för hur väl kapslingen skyddar den elektroniska utrustningen i krävande miljöer.

>IP44: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter och skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

>IP54: Dammskyddad och skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

>IP66: Dammtät och skydd mot kraftig spolning.

Appanslutning

Om denna funktion finns kan du ladda ner en applikation till din telefon eller surfplatta genom vilken du kan administrera behörigheter, starta/stoppa laddning, följa statistik och ställa in laddboxen maxeffekt.

Den största fördelen är eventuellt att ingen obehörig kan ladda via din laddbox utan identifiering.

RFID-läsare för start-stopp

Ett annat sätt att kontrollera att ingen obehörig kan ladda är köpa en laddbox med RFID-läsare. Då kan man aktivera laddaren med en vanlig RFID-bricka och administrera rättigheter till olika brickor själv via laddboxens konfiguration.

Internetuppkoppling mot molnfunktion

Att ha en laddbox med uppkoppling innebär att laddboxen antigen kopplas upp på hemmets WIFI eller med inbyggt mobilt internet med tillhörande simkort. Abonnemanget för det senare alternativet är antigen gratis eller till en månadskostnad. Om en månadskostnad tillkommer framgår det tydligt i Evifys jämförelsefunktion.

Med all internetuppkoppling får du tillgång till molntjänster där du kan administrera behörigheter, följa statistik och ställa in maxladdningseffekt.

Vissa tillverkare har även möjlighet att skicka mjukvaruuppdateringar på distans till uppkopplade laddboxar.

Jordfelsbrytare

Det är lagstadgat att laddboxar måste ha en jordfelsbrytare. Antingen är den inbyggd i laddboxen eller så krävs installering av en extern brytare.

>A. En laddbox som har inbyggd DC-övervakning kompletteras med jordfelsbrytare A.

>B. En laddbox som saknar DC-övervakning måste kompletteras med jordfelsbrytare B.

Dessa två varianter skiljer i pris där jordfelsbrytare B är det dyrare alternativet.

Lastbalansering

Lastbalansering minimerar risken att huvudsäkringar överbelastas vid laddning. Hur mycket el som kan användas till laddningen är beroende på elcentralens kapacitet och hur mycket el andra enheter förbrukar samtidigt. Lastbalansering optimerar strömmen till laddboxen efter tillgänglighet och rådande belastning och eliminerar risken för överbelastning.

Om det exempelvis finns 25A att tillgå i din elcentral kan du köpa en lastbalanserad laddbox med 32A (som överstiger kapaciteten 25A) och endå inte löpa risk att överbelasta huvudsäkringen.

Ställbar maxladdningseffekt

Att kunna ställa in effekt på sin laddbox betyder att du kan sätta ett gräns för hur många ampere din laddbox kan förbruka. Många laddboxar tillåter användaren att göra detta via en app eller molnfunktion.

Fördelen är att man kan kan ställa ner en laddbox som överbelastar huvudsäkringen.

Framtidssäkrat från 1-fas till 3-fasladdning

Om en laddbox är uppgraderingsbar i styrka efter att den har installerats, har vi på valt att kalla den framtidssäkrad.

OCPP - Möjlighet att ta betalt av andra

Som ägare till en laddbox finns möjligheten låta andra ladda under tiden då du inte använder din laddbox. Laddboxen kan synliggöras på en app med där du själv styr ditt eget kW/h-pris. Är laddboxen utrustad med OCPP så finns denna möjlighet.

Installerat & Klart

Hur går det till?

1. Beställning och råd

Välj din laddbox och lägg till installation för att få tillgång till skatteavdraget för grön teknik. Avdraget gäller för alla produkter på din order.

2. Insamling av information

När du lagt din beställning skickar vi ut ett smidigt och enkelt digitalt formulär där vi tar in all information som vi behöver inför installationen.

3. Bokning av installation

Vår elektriker kontaktar dig och bokar in en tid för installation. På utsatt dag anländer behörig installatör för att installera laddboxen.

Standardinstallation & Skatteavdraget för Grön Teknik

Skatteverket beräknar att "övriga kostnader", som inte omfattas av skatteavdraget uppgår till tre procent av det totala priset och du får sedan 50% på kvarvarande belopp. I rutan på denna sida längs ner ser du enkelt priset du betalar.

Priset för vår standardinstallation är 6990 kr innan avdrag. Installationen beställer du genom att enkelt kryssa i alternativet "Standardinstallation" när du lägger till din laddbox i varukorgen.

Vår standardinstallation täcker en vanlig installation av laddbox på 3-fas 16 A (11 kW) och i de allra flesta fall tillkommer inga extra kostnader.

I vår standardinstallation ingår följande:
Installation laddbox ikon

Montering på vägg, eller befintlig stolpe.

Installation laddbox ikon

Elektrisk installation i elcentralen på 16 A 3-fas inklusive komplementering med ny 3-polig säkring.

Installation laddbox ikon

Upp till 10 meter trefaskabel mellan elcentral/undercentral och laddboxen.

Installation laddbox ikon

En håltagning i vägg av mjukt material (såsom trä, gips, lättbetong, leca).

Installation laddbox ikon

Tester och driftsättning.

Installation laddbox ikon

Jordfelsbrytare A inkluderas för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.

Installation laddbox ikon

Grovstädning av platsen.

Våra elektriker har tyvärr inte möjlighet att utföra grävarbeten. När markförläggning av kabel behövs rekommendar vi att ett gult kabelrör med dragtråd grävs ned 35 cm (från överkant av rör) mellan hus och installationsplatsen. Vi säljer även stolpar och fundament (se våra tillbehör) och ber att fundamentet grävs ned på förhand innan installationstillfället.

Standardinstallationen är med 16 A kablage och säkringar. Man kan välja att installera på grövre kablage och säkringar som klarar upp till 32 A (22 kW) med detta tillägg.

Hur snabbt du kommer kunna ladda din bil påverkas av flera olika variabler. Klicka på knappen här nedan för att läsa mer om detta!

Ladduttagen & snabbladdning

Typ 1

Innan 2014 då Europaparlamentet bestämde att den nya europeiska standarden skall vara Typ 2 var dessa uttag vanliga på bilar av Opel, Nissan, Mitsubishi, Kia och Toyota samt en del franska bilmodeller.

Typ 1 är designat för 1-fasladdning (läs mer om skillnaden 1-fas och 3-fasladdning i sektionen ovan om tekniska specifikationer). Den maximala kapaciteten är 32 A vilket ger en laddningskraft på 7,4 kW.

Typ 2

Sedan 2014 då Europarlamentet och Europarådet antog ett direktiv har medlemsländer skapat lagar för att standardisera Typ 2-uttaget. En stor anledning till att man nu stöter på Typ 2 i mycket större utsträckning än Typ 1 är att biltillverkarna har agerat enligt denna omställning.

Typ 2 är designat för både 1-fas och 3-fasladdning. Den maximala 1-faskapaciteten är 32 A, vilket ger en laddningskraft på 7,4 kW. För 3-fasladdning är det ovanligt med mer än 32 A, detta ger en laddningskraft på 22 kW. Med det sagt finns det laddare som kan generera upp till 63A vilket motsvarar en laddningskraft på 44 kW.

CHadeMO

Snabbladdningsuttaget CHadeMO har sitt ursprung från Japan. Det har ett unikt uttag designat för en maximal kapacitet på 125 A, vilket ger en laddningskraft på 50 kW. Snabbladdning via CHadeMO kallas ibland DC-laddning eller likströmsladdning. I dagsläget produceras endast en bil, Mitsubishi Outlander, med denna standard, då Nissan har gått över till CCS med sin nya bil Nissan Ariya.

CCS

Combined Charging System är den största standarden för snabbladdning. Kontakterna kan vara både Typ 1 och Typ 2 (den senare standard i EU). CCS skiljer sig från de vanliga uttagen med är att det finns två extra kontaktpunkter undertill.

Likt CHadeMO har CCS maximal kapacitet om 125 A med laddningskraft på 50kW.

Tesla

Tesla har en egen typ av unik kontakt som fungerar med Teslas egna laddboxar (Tesla Superchargers). I Europa har dock även Tesla har bytt till CCS Typ 2 för sin Model 3, och de arbetar på att installera CCS Typ 2-kabel på alla sina Superchargers.

Laddbox med fast kabel kontra uttag

En laddbox kan ha en inbyggd fast kabel eller ett uttag. Med uttag så kopplas en löskabel på vid varje laddning mellan bilen och laddboxen. (Vissa laddare med uttag kan dock låsa kabeln i laddaren.)

Varför ska man ha en laddbox med fast kabel?

Fördelen är främst det smidiga i att inte behöva plocka fram en lös kabel som man kopplar in vid laddning, och givetvis minimerar man risken att kabeln plockas av och stjäls.

Varför ska man ha en laddbox med uttag?

Att välja uttag ger framförallt flexibilitet i att man kan ladda bilar oavsett om de har Typ 1- eller Typ 2-uttag bara man har rätt kabel tillgänglig.

Vad är bäst?

En laddbox har i de flesta fall en längre livslängd än en bilköpares ägande av en elbil.

Äger du eller har för avsikt att köpa en elbil med Typ 1-uttag kan du med fördel överväga en laddbox med uttag istället för fast kabel. Detta då Typ 2, inte Typ 1, numera är EU-standard. Sannorlikt har nästa bilköp Typ 2-kontakt. Med uttag kan man även erbjuda vänner och bekanta laddning vid behov.

Om du äger eller har för avsikt att köpa en elbil med Typ 2-uttag kan du med fördel välja det smidigare alternativet, en laddbox med fast Typ 2-kabel, eller en som har möjlighet att låsa fast kabeln.

Hur kan jag ladda min elbil?

Elbilsladdning kan delas upp i två huvudkategorier, dessa kan I sin tur delas in i fyra underkategorier.

Ladda elbil kategorier
Villa eller hus

Bor du i en villa eller ett hus med parkering i anslutningen till hemmet är möjligheterna för laddning absolut bäst. Ungefär 90% av all laddning sker i hemmamiljö eller på jobbet. Branschexperternas senaste prognoser pekar mot att 30% av alla villor och hus kommer ha en installerad laddbox.

Hyresrätt eller bostadsrätt

Som boende i hyresrätt eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningens uppgift att tillgodose möjligheterna för elbilsladdning. Är du hyresvärd eller intresserad av att införa laddningsplatser i din bostadsrättförening? Ta gärna kontakt med oss, vi hanterar projekt i alla storlekar.

Destinationsladdare

Det enklaste sättet att beskriva destinationsladdare är minst en men ofta flera laddare av hemmatyp som är installerade i en publik miljö. Styrkan varierar mellan 3,7–22 kW beroende på modell och andra förutsättningar samt hur många elbilar som laddas samtidigt. Det blir allt vanligare att finna dessa typer av laddare på parkeringar till köpcenter och arbetsplatser. Inte sällan erbjuds laddning gratis i anslutning till exempelvis köpcenter för att locka kunder.

Snabbladdare

Snabbladdare är ovanligare men blir fler och fler. Dessa återfinns nästan uteslutande på utvalda bensinstationer. Snabbladdare laddar batteriet via likström. Att ladda sin bil via likström kräver ett visst typ av uttag, CHadeMO eller CCS, vilket inte alla elbilar har. Läs mer om bilens laddningsuttag här.