Kunskapsbank

  • Hem /
  • Kunskapsbank

Välkommen till vägledningen i laddboxdjungeln

Att ta steget från att köra fossildrivet till en renodlad elbil kan tyckas vara komplicerat. Vi på Evify vill vara en del av förenklingsprocessen. I vår kunskapsbank har vi som ambition att besvara alla frågeställningar som kan tänkas uppstå ur ett konsumentperspektiv.

I navigeringsmenyn till vänster kan du enkelt hoppa mellan olika frågeställningar.


Vad är skillnaden mellan en elbil och en plug-inhybrid

Det finns olika definitioner av en elbil. För att undvika missförstånd har vi valt att definiera en elbil som en bil med ett batteri som kan laddas via en extern kabel med el från det fasta nätet. Dessa typer av elbilar kan i sin tur delas in i två kategorier.

Information om laddboxar, laddhybrider och elbilar

Elbil (BEV)

Elbil eller förkortningen BEV är termen som används för att beskriva till en bil som endast har el som drivlina. Denna typ av elbil är således 100% oberoende av fossila bränslen och har noll i utsläpp vid bilkörning.

Laddhybrid (PHEV)

En plug-inhybrid eller laddhybrid har förkortningen PHEV. Denna term används för att beskriva en bil som har ett elbatteri och en fossildriven drivlina. Bilen kan fortfarande köras med noll i utsläpp men under en begränsad körsträcka innan den fossila drivlinan tar över.


Vad kostar det att köra elbil

Trots att tekniken är på frammarsch och volymtillverkare lanserar den ena elbilen efter den andra, så är inköpspriset av en elbil generellt sett högre än en fossildriven bil. Ser man till kalkylens helhet finns det dock argument för att ägandet av en elbil eller plug-inhybrid kan vara mer lönsamt.

Den mest uppenbara fördelen är att elbilen inte behöver tankas med konventionellt drivmedel som är betydligt dyrare än att ladda ett batteri med el. Den billigast formen av elbilsladdning är den som sker i hemmamiljö. Det är även hemmaladdningen som utgör den vanligaste formen av elbilsladdning. Milkostnaden är således väldigt låg i förhållande till en fossildriven bil.

Kostnaden för att ladda upp ett batteri styrs av två parametrar. Den ena parametern är storleken på batteriets totala kapacitet och den andra är kostnaden för kWh.

Nedan följer två kalkyler på exempel av en plug-inhybrid och en renodlad elbil.

En annan ekonomisk fördel är att den renodlade elbilen har lägre underhållskostnader. Den största studien som har gjort hittills, visar på som minst 23% lägre servicekostnader med än större besparing för mindre elbilsmodeller. Anledningen till de lägre underhållskostnaderna är att elbilar är annorlunda i sin komposition än fossildrivna bilar. Antalet rörliga komponenter är färre, vilket bidrar till att färre delar riskerar att behöva bytas ut och underhållas för bästa prestanda.


Hur långt kan jag köra på en laddning

En vanlig orsak till att folk, trots stort intresse och vilja, inte köper en elbil är räckviddsångest. Frågan många ställer sig inför ett elbilsköp är hur långt man kan transportera sig på ett fulladdat batteri. Dessvärre är det ingen enkel fråga att besvara då faktorerna som påverkar räckvidden är flera.

Batteriets lagringsförmåga

Ekvationen kan på sitt enklaste språk förklaras som batteriets lagringsförmåga i förhållande till energi som förbrukas.

Förbrukningen

Förbrukningen påverkas mest av hastigheten elbilen körs med, ju snabbare desto mer energikrävande. En annan påverkande faktor är utomhustemperaturen. En elbil trivs som bäst i samma temperatur som oss människor, när det varken är för varmt eller kallt.

Andra faktorer

Vid varmt väder tenderar bilförare använda AC för att kyla temperaturen. Parkerar du med solexponering under en sommardag är chansen även stor att elbilens system för reglering av batteriets temperatur aktiveras, vilket konsumerar energi. Åt motsatt håll har lägre temperaturer en liknande effekt. Det svenska vinterhalvåret kan komma ändra väderunderlaget vilket i sin tur påverkar rullmotståndet. Ofta använder vi kupévärmare, och andra värmande funktioner, vilket också konsumerar energi. Ett kallt batteri kräver även energi för uppvärmning.

Andra faktorer som påverkar elbilens räckvidd, oberoende av väder, är exempelvis storleken på fälgar. Ju större fälgar till elbilen desto sämre räckvidd på batteriet. Ett annat trick för att påverka räckvidden till det positiva är att analysera sin körstil. Mjuk körning kräver mindre energi och planerade inbromsningar kan till och med återskapa energi från rörelse till laddning av batteriet.

Slutsats

Slutsatsen enligt studier som analyserat svenskars körbeteende är att räckviddsångesten bör betraktas som ett överdrivet fenomen. Den genomsnittliga veckopendlarnaren skulle klara sig mycket väl med räckvidden som erbjuds med dagens elbilar. Batterikapacitet varierar och vilken elbil som passar just dig kan vi omöjligt besvara. Med utvecklingen vi sett hittills samt den som komma skall är vi övertygade om att det finns ett alternativ för alla som har tillgång till laddning i vardagen.

Vi rekommenderar att ni läser mer på biltillverkarens hemsida om hur dem har beräknat räckvidden för bilmodellen av intresse.


Hur kan jag ladda min elbil

Elbilsladdning kan delas upp i två huvudkategorier, dessa kan I sin tur delas in i fyra underkategorier.

Information om laddboxar till elbilar
Villa eller hus

Bor du i en villa eller ett hus, med parkering i anslutningen till hemmet är möjligheterna för laddning absolut bäst. Ungefär 90% av all laddning sker hemmamiljö eller på jobbet. Branschexperternas senaste prognoser pekar även mot att 30% av alla villor och hus kommer ha en installerad laddbox.

Hyresrätt eller bostadsrätt

Som boende i hyresrätt eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningens uppgift att tillgodo se möjligheterna för elbilsladdning. Är ni intresserade av att installera laddstationer kan ni ta kontakt med oss för konsultation.

Destinationsladdare

Det enklaste sättet att beskriva destionationsladdare är minst en, ofta flera, hemmaladdare som är installerade i en publikmiljö. Styrkan varierar mellan 3,7–22 kW beroende på fabrikat, installations förutsättningar samt hur många elbilar som laddas samtidigt. Att se dessa typer av laddare på parkeringar till köpcenter och arbetsplatser blir allt vanligare. Inte sällan erbjuds gratis i anslutning till ett köpcenter för att locka kunder, men kostnaden kan variera kraftigt.

Snabbladdare

Snabbladdare är däremot ovanligare men blir även dem allt fler. Dessa hittar du nästan uteslutande på utvalda bensinstationer. Snabbladdare laddar batteriet på elbilen via likström. Att ladda sin bil via likström kräver ett visst typ av uttag, vilket inte alla elbilar har. Läs mer om bilens laddningsuttag under sektionen för olika uttag.


Statliga incitament för elbilsägare

Ladda-hemma-stödet innebär att du som fastighetsägare kan få 50% i bidrag upp till 10 000 SEK för inköp av laddbox samt kostnaden för installation. Bidraget är möjligt att söka en gång per hushåll. För djupdykning i ladda-hemma-stödet rekommenderar Evify att ni besöker vår blogg.

Den 1 juli 2018 trädde Bonus Malus i kraft, vilket stärkte det ekonomiska incitamentet att ta steget från fossil- till eldrivet. Skattesystemet består av ett främjande och ett bestraffande element för den totala årsskatten. Bonusen avser elbilar och plug-inhybrider med under 60 CO2 g/km i utsläpp. Malusdelen, staffskatten, drabbar bilar med höga utsläppsnivåer i två etapper. Första nivån är 95 CO2 g/km, den andra nivån är 140 CO2 g/km. För mer information rekommenderar vi transportstyrelsen hemsida.

Bonusen, som betalas ut retroaktivt efter 6 månader av transportstyrelsen, uppgår till maximalt till 60 000 SEK för en elbil. Plug-inhybrider får en bonus som varierar mellan 20 000 SEK upp mot 60 000 SEK. Exempelvis så skulle en Tesla Model 3 bli 60 000 SEK billigare. Medan BMW 330d får en straffskatt som gör den 10 700 SEK dyrare.

Tjänstebilar

Som tjänstebilsförare kan det vara väldigt fördelaktigt att köra en elbil eller plug-inhybrid. De låga utsläppsvärdena bidrar till att förmånsvärdet ofta blir lågt. Dessutom gör du dig själv samt företaget du representerar en tjänst med ett ställningstagande för miljön.


Evify summerar

Antalet elbilar och plug-inhybriderna som säljs växer explosionsartat. Om du är en av de som överväger elbilen, se till att ditt val passar just dina behov. Börja med att se över dina laddningsmöjligheter och skriv sedan ned räckvidden som tillgodo ser just dina behov. Därefter kan du börja sökningen efter bilen som passar just dig.

När ny teknik föds är det inte sällan kunskapsgap uppstår. Elbilsladdning i hemmamiljö är ett tydligt exempel på sådant fall, även om gapet minskat snabbt senaste månaderna. Att ladda en elbil hemma är en ny typ av belastning av elinstallationen. Vanliga vägguttag, Schucko, är en teknik vi snart firar 100 år med. Uttagen är dessvärre inte dimensionerade för att klara av en hög belastning under långt tid. När man idag ”typar” uttagen för låt säga 16A last, så innebär det att uttaget är dimensionerad för att klara den belastningen under en begränsad tid på ca 1 till 1,5h. Att ladda upp ett batteri för en vardaglig körning på ca 5 mil skulle innebära en 3 gånger så stor påfrestning. Detta kan i sin tur kan leda till en värmeutveckling som i förlängningen kan orsaka brand och risk för en försäkringsfälla.

En annan säkerhetsfaktor att ha i beaktning är att kopplingstekniken för vägguttag. I ett hus eller villa är det vanligt med en säkring kopplad till ett flertal vägguttag. I praktiken betyder detta att belastningen på ett uttag, även belastar de övriga vägguttagen som är seriekopplade bort mot den gemensamma säkringen. Elsäkerhetsverkets rekommendation är således: förväntas du ha regelbunden hemmaladdning bör man även investera i en laddbox.

Att kunna ladda bilen hemma förenklas avsevärt om man bor i ett hus eller en villa med anslutande parkeringsplats för bilen. Bor du i en bostadsrättsförening är det en mer utdragen process, men låt er inte skrämmas av det. Vi hjälper er gärna, ta kontakt med oss här.

För er som spenderar mycket tid på ert landställe, tänk på att det kan vara ännu viktigare för er att installera en laddbox om huset och elinstallation har ett par år på nacken.


Skillnaden på de olika ladduttagen på bilen

Typ 1 uttag

Uttaget Typ 1 är den asiatiska standarden med ursprung från USA. Innan EU bestämde att den nya europastandarden för uttag är Typ 2, var dessa uttag vanliga på tillverkare som: Opel, Nissan, Mitsubishi, Kia och Toyota. Även en del franska tillverkare hade Typ 1 uttag på sina första elbilar.

Ett Typ 1 uttag är designat för 1-fasladdning, läs mer om skillnaden 1-fas och 3-fasladdning i sektionen för den tekniska specifikationen. Den maximala kapaciteten som kan appliceras för att ladda genom Typ 1 uttag är up till 32A vilket ger en laddningskraft på 7,4kW.

Typ 2 uttag

Uttaget Typ 2 är den europeiska standarden. Sedan 2018 är det lag på att alla nytillverkade elbilar och plug-inhybrider som säljs inom EU ska ha ett Typ 2 uttag. En stor anledning till att vi stöter på Typ 2 uttag i mycket större utsträckning än Typ 1 är för att biltillverkare just har gjort denna omställning.

Ett Typ 2 uttag är designat för både 1-fas och 3-fasladdning. Den maximala 1-faskapaciteten för ett typ 2 uttag är 32A, vilket ger en laddningskraft på 7,4kW. För 3-fasladdning är det ovanligt med mer än 32A vilket ger en laddningskraft på 22kW. Med det sagt finns det laddare som kan generera upp till 63A vilket motsvarar en laddningskraft på 44kW.

Chademo uttag

Snabbladdningsuttaget, CHadeMO, är ett separat uttag och har sitt ursprung från Japan. Har du ett Typ 1 som uttag på din bil som är utrustad för snabbladdning, är det ett CHadeMO uttag du har.

Ett CHadeMO uttag är designat för en maximal kapacitet på 125A, vilket ger en laddningskraft på 50kW. Snabbladdning via CHadeMO uttag går även under termen DC-laddning.

CCS uttag

Snabbladdningsuttag, CCS, är två extra kontaktpunkter som sitter under det fasta Typ 2 uttaget. Oavsett vilken typ av elbilsladdning, så sker det I samma uttag därav namnet Combined Charging System. De två extra kontaktpunkterna aktiveras vid likströmsladdning som även går under termen DC-laddning.

Ett CCS uttag är designat för en maximal kapacitet på 125A, vilket ger en laddningskraft på 50kW.

Teslauttag

Tesla har ett eget uttag för Europa. Det är ett Typ 2 uttag som även har en teknik för att snabbladdas på Teslas Superchargers. För att förtydliga kan en Tesla laddas med normalladdning i sitt eget uttag med en Typ 2 kabel. Men enbart en Tesla kan snabbladdas i Teslas egna superchargers.

Om du har en Tesla och vill kunna snabbladda i andra snabbladdare än Teslas egna, kan du köpa till en adapter som konverterar CHadeMO till ett Teslauttag.


Bra att veta inför gallringen till hemmets laddbox

Bor du i ett hus eller en villa med anslutning till en uppfart eller garage har du förmodligen allt som krävs för att kunna installera en laddbox. Installationen sker i fastighetens elcentral dit separata kablar dras just för din laddbox. Var din laddbox ska vara placerad bestämmer du tillsammans med din elektriker. Vanligaste lösningen är att montera laddboxen på fasaden i anslutning till var din bil normalt står parkerad. Skulle du vara intresserad av en annan lösning går det att få sladden nedgrävd, för att sedan fästa laddboxen på en stolpe.

Installationen i sig har även vissa säkerhetskrav. Laddboxen måste vara installerad av en certifierad elektriker. Det är även lagstadga att en elektriker måste installera en komponent, jordfelsbrytare A eller B, i din elcentral för att komplettera laddboxens säkerhet. Alla laddboxar som är anslutna till Evifys plattform har en teknisk specifikation där ni kan läsa exakt vad din laddbox är utrustad med samt vad det innebär för dig som ägare i praktiken. Mer informationen hittar du på sektionen till förklarning av den tekniska specifikationen.

Installationen är en enkel process som i 90% av fallen tar mindre än en arbetsdag att slutföra. En elektriker ska kunna uppskatta installationskostnaden på distans med informationen om:

En tydlig bild på din elcentral i hemmet.

En beskrivning till var laddboxen kommer vara placerad i relation till elcentralen.

Antal väggar som ska borras.

Material på väggen som ska borras.

Information om huruvida du vill ha en 1-fas eller 3-fas installation.

Förutsatt att du inte vill ha kabeln nedgravd och monterad på en laddstolpe bör installationen kosta mellan 3000-6000 SEK. Evify rekommenderar att ni alltid gör en 3-fas installation oberoende av vilken laddbox eller elbil du kör idag. Detta för att framtidssäkra så du aldrig behöver göra om din installation vid framtida bilköp.

Läs mer under sektionen för installation.


Val av laddbox

Med kunskapen som följer nedan kan man som konsument vara bekväm i att man gör ett utbildat val vid köp av laddbox till hemmet. Evify kommer gå igenom samtliga steg med er för hur en beslutsprocess bör gå till för att välja rätt.


Fast kabel vs uttag

Första valet en konsument behöver fatta vid köp av laddbox är huruvida den ska införskaffas med eller utan en fast kabel. Köper du en laddbox med uttag/utan fast kabel, så kopplas en löskabel inför varje laddning mellan bilen och laddboxen.

Varför ska man ha en laddbox med fast kabel?

Anledningen till att välja fast kabel är framförallt smidigheten i att inte behöva öppna bagageluckan, veckla ut en lös kabel, för att föra in kontakterna i två uttag. Istället parkerar du i anslutning till din laddbox och för in kabeln från laddboxen till uttaget i din bil.

En annan fördel är att risken för stöld av kabeln minskar. När du laddar från en laddbox med ett uttag finns risken att kabeln blir stulen under laddning. Den ökade risken beror på att kabeln varken är fast ansluten till din bil eller laddbox.

Varför ska man ha en laddbox med uttag?

Att välja laddbox med uttag ger dig framförallt flexibilitet i att vem som helst, oavsett Typ 1 eller Typ 2 uttag, kan ladda sin bil med laddboxen. Genom detta val är du alltid på den säkra sida, oavsett ditt nästa bilköp eller gästens bilmodell.

Evify resonerar som…

En laddbox har i de flesta fall en längre livslängd än en bilköpares ägande av en elbil. Äger du eller har för avsikt att köpa en elbil med Typ 1 uttag kan du med fördel överväga en laddbox med uttag istället för fast Typ 1 kabel. Detta för att undvika risken för att behöva köpa en ny laddbox med Typ 2 kabel vid nästa bilköp.

Äger du eller har för avsikt att köpa en elbil med Typ 2 uttag, kan du med fördel välja det smidigare alternativet, att införskaffa en laddbox med fast Typ 2 kabel. EU-standarden är Typ 2 uttag, och allt fler biltillverkare har ställt om till att producera sina bilar med just en Typ 2 uttag.

Statens bidrag för ladda hemma stöd kräver att laddboxen i fråga har möjlighet att ladda Typ 2 uttag. Detta är ett starkt incitament för att ägare med Typ 1 uttag bör införskaffa en laddbox med uttag istället för fast kabel. En laddbox med uttag kan ladda alla elbilar med Typ 1 och Typ 2 uttag. Köper du en laddbox med fast Typ 1 kabel, går du miste om det statliga stödet.

Vi på Evify säljer inte laddboxar med fast Typ 1 kabel. Vi bedömer risken att en konsument köper en fast kabel med Typ 1 av ren okunskap är för stor.


Förklarning av den teknisk specifikationen

Efter att du som konsument fattat ditt val kring att införskaffa en laddbox med fast kabel eller uttag, står du inför uppgiften att välja just din specifika laddbox. Vi på Evify har skapat en jämförelsefunktion för att förenkla processen. Med hjälp av Evifys jämförelsefunktion kan du som konsument enkelt ställa laddbox mot laddbox för att jämföra den tekniska specifikationen. Vår ambition är att varje enskild konsument ska vara kapabel att göra ett utbildat val vid köp av sin laddbox.

Nedan följer en förklarning till de tekniska parametrarna som ingår i Evifys jämförelsefunktion.

Maxladdningseffekt
3,7 kW 1-fasladdning, ansluts på maximalt 16A

7,4 kW 1-fasladdning, ansluts på maximalt 32A

11 kW 3-fasladdning, ansluts på maximalt 16A

22 kW 3-fasladdning, ansluts på maximalt 32A

Det är alltid det svagaste länken som styr vilken hastighet elbilsbatteriet tar emot. Utöver laddningseffekten som laddboxen generar har varje enskild bil en så kallad ombordskapacitet. Man kan förklara ombordskapacitet som laddningseffekten som batteriet på elbilen är kapabelt att ta emot. Ombordskapaciteten består av två element, antal faser elbilen kan laddas med samt taket för maxladdningseffekten batteriet kan ta emot.

De flesta bilmodeller har en maximal ombordskapacitet på 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW eller 22 kW.

Fast kabel eller uttag

Mer om resonemanget kring valet mellan fast kabel och uttag finns att läsa i sektionen ovan. I jämförelsefunktionen framgår huruvida laddboxen har en fast kabel eller uttag.

Inbyggd energimätning

Just energimätning är en obligatorisk teknisk utrustning för kompabilitet med ladda-hemma-stödet. funktionen gör så att en separeraring kan göras mellan driftkostnaden till hemmet och mängden el som brukas till laddboxen. Detta ger dig även möjlighet att kunna redovisa din laddning för eventuella arbetsgivare i framtiden.

Läs mer om ladda hemma-stödet i vår blogg.

Kompatibel med ladda-hemma-stödet

För att undvika alla eventuella missförstånd gällande statligt bidrag har vi lagt in kompabilitet med ladda-hemma-stödet som en egen teknisk specifikation med två svarsalternativ, ja och nej.

Läs mer om ladda hemma-stödet i vår blogg.

IP-klassning

IP-klassning är en klassificering för hur väl kapslingen skyddar den elektroniska utrustningen i krävande miljöer.

IP44: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter och skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

IP56: Dammskyddad och skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

IP67: Dammtät och kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

Appstyrning för start stop

Appstyrning innebär att du kan ladda ner en applikation till din telefon eller surfplatta. Med hjälp av appen kan du administrera behörigheter, starta/stoppa laddning, följa statistik och ställa in laddboxen maxeffekt.

Den absolut största fördelen är att ingen oberörd kan ladda via din laddbox utan identifiering.

RFID-läsning för start stop

Ett annat sätt att kunna kontrollera så att ingen obehörig kan ladda utan identifierings är köpa en laddbox med RFID-läsning för start och stopp. RFID brickor aktiveras antigen via applikation eller molnet, där du kan administrera behörigheter.

Uppkoppling mot molnfunktion

Att ha en laddbox med uppkoppling innebär att laddboxen antigen kopplas upp på hemmets WIFI eller med ett inbyggt modem med tillhörande simkort. Abonnemanget för internet till modemet är antigen gratis eller till en månadskostnad. Om en månadskostnad tillkommer framgår det tydligt i Evifys jämförelsefunktion.

Med all internetuppkoppling får du tillgång till molntjänster, där du kan administrera behörigheter, följa statistik och ställa in maxladdningseffekt.

Vissa tillverkare har även möjlighet att skicka mjukvaruuppdateringar på distans till uppkopplade laddboxar.

Kompletterande jordfelsbrytare

Det är lagstadga att laddboxar måste kompletteras med en jordfelsbrytare vid installationen.

A.En laddbox som har inbyggd DC-övervakning kompletteras med Jordfelsbrytare A.
B.En laddbox som saknar DC-övervakning måste kompletteras med Jordfelsbrytare B.

Dessa två varianter av jordfelsbrytare skiljer i pris, jordfelsbrytare A är det billigare alternativet.

Lastbalansering

Beroende på styrkan du har att tillgå elcentralen samt hur mycket ström andra enheter konsumerar samtidigt, finns en risk att huvudsäkringar överbelastas av laddströmmen till elbilsladdning. Lastbalansering optimerar laddströmmen till laddboxen efter tillgänglighet på styrka. På så sätt riskerar aldrig elbilsladdningen att elcentralens huvudsäkring löser ut.

Har du 25A att tillgå i din elcentral och köper en lastbalanserad laddbox med 32A löper du således ingen risk att överbelasta huvudsäkringen.

Ställbar effekt

Att kunna ställa in effekt på sin laddbox betyder att du kan sätta ett tak på hur många ampere din laddbox kan förbruka som mest. Inställningen gör du direkt via en app eller cloudfunktion för de flesta boxarna.

Fördelen med denna funktion är att en laddbox som överbelastar huvudsäkringen kan således ställas ner istället för att behöva uppsäkra en större tillgång på el i din central.

Framtidssäkrad från 1-fas till 3-fasladdning

Om en laddbox är uppgraderingsbar i styrka efter att den har installerats, har vi på Evify valt att kalla den framtidssäkrad.

Exempel på en framtidssäkrad laddbox:
Elvi 16A 1 fas 3,7 kW, är uppgraderbar till en Elvi 11 kW 16A 3-fas, allt du byter är laddkabel till laddboxen. Detta förutsätter att installationen är förberedd för 3-fasladdning, vilket Evify alltid rekomederar att ni gör oberoende av vilken laddbox som införskaffats.

Ett alternativt sätt att framtidssäkra är att köpa en laddbox som kan generera en högre laddningseffekt än din elbils ombordskapacitet. Det är alltid den svagaste länken bestämmer mängden kraft batteriet kan ta emot.

OCPP - Möjlighet till att ta betalt av allmänheten

Som ägare till en laddbox finns möjligheten att kunna låta andra ladda under tiden då du inte använder din laddbox samtidigt du kan ta betalt. Laddboxen kan synliggöras på en app med en förbestämd taxa, där du själv styr ditt eget kWh pris. Är laddboxen utrustad med OCPP så finns denna möjlighet.


Installation

Efter att ha läst detta kan du känna dig bekväm i vilka parametrar som styr kostnaden och fatta ett utbildat val.

Installationen är en enkel process som i 90% av fallen tar mindre än en arbetsdag att slutföra. En elektriker ska kunna uppskatta installationskostnaden på distans med informationen om:

En tydlig bild på din elcentral i hemmet.

En beskrivning till var laddboxen kommer vara placerad i relation till elcentralen.

Vetskap om vilken laddbox som ska installeras.

Antal väggar som ska borras

Material på väggen som ska borras.

Material på väggen som ska borras.

Information om huruvida du vill ha en 1-fas eller 3-fasinstallation.
(Evify rekommenderar alltid en 3-fasinstallation oberoende av laddboxen)

Laddboxens placering kommer styra hur mycket kabeldragning och kabelskydd som krävs i materialkostnad. Vetskapen om vilken laddbox som installeras avgör vilken typ av jordfelsbrytare installationen ska kompletteras med. Du kan alltid bespara dig att köpa en jordfelsbrytare till överpris genom att införskaffa denna själv via vår tillbehörssida.

Bilden på din elcentral kommer ge elektrikern en tydlig bild kring vilken styrka som finns att tillgå samt om det finns utrymme för en 3-fasinstallation. Om det saknas utrymme kompletterar elektrikern med materialinköp för utbyggnad av en till modul.

Har du flera betongväggar som ska borras kan det bli ett mer tidskrävande arbete som kommer debiteras. Räkna med ca. 300 SEK extra per håltagning.

Har du ”vanliga” förutsättningar, dvs parkering i anslutning till huset eller garage med relativt nära till elcentralen bör installation kosta mellan 3500–6000 SEK. Detta inkluderar extra arbete som någon extra väggborrning eller dylikt. Av den totala kostnaden är sedan 50% kompatibelt med ladda-hemma-stödet upp till 10 000 SEK.


Statliga bidrag

Ladda-hemma-stöd

Vid köp av laddbox kan du få bidrag upp till 50% av kostnaden för produkt samt installation. Kraven som Naturvårdsverket ställer för att laddboxen ska vara kompatibel med ladda-hemma-stödet är:

Laddboxen måste vara utrustad med mätning

Uttaget eller fasta kabeln måste vara kompatibel med Typ 2 kabel. Med andra ord ingen fast Typ 1 kabel.

Bidraget gäller max en gång per fastighet.

Maximalt stöd uppgår till 10 000 SEK per fastighet.

Installationsarbetet är kompatibelt med stödet förutsatt att den är fackmannamässigt utförd, dvs utförd av en certifierad elektriker. Efter slutförd installation besöker du Naturvårdsverkets hemsida för att fylla I ett digitalt dokument samt ladda upp samtliga kvitton. Därefter handläggs ärendet och med utbetalning enligt inkommande ordning.

I Evifys tekniska specifikationen för respektive laddbox framgår huruvida den är kompatibel med ladda-hemma-stödet.

Rotavdrag

Om du inte har möjlighet att söka Ladda-hemma-stödet kan du ansöka om avdrag på 30% av arbetskostnaden för installationen via ett ROT-avdrag. Vi hänvisar till skatteverkets hemsida för mer information.


Vanliga frågor

För att kunna besvara denna fråga måste vi ha information om dina preferenser som konsument. Det finns laddboxar som är väldigt högteknologiska, och andra som i stort sett endast laddar din bil och dessa skiljer sig i pris.

En stor anledning till att vi finns är för att du som slutkonsument enkelt ska kunna jämföra skillnaderna mellan laddboxar och köpa den laddbox som passar just dina behov.
Har du ”vanliga” förutsättningar, dvs parkering i anslutning till huset eller garage med relativt nära till elcentralen bör installation kosta mellan 3500–6000 SEK. Detta inkluderar extra arbete som någon extra väggborrning eller dylikt. Av den totala kostnaden är sedan 50% kompatibelt med ladda-hemma-stödet upp till 10 000 SEK.

Läs mer om installationen i kunskapsbanken.
De finns flera faktorer som styr vilken laddbox som passar en specifik bilmodell. Huruvida bilmodellen är utrustad med ett Typ 1 eller Typ 2 uttag är den viktigaste. Därefter finns det något som heter ombordskapacitet, som är den maximala laddningsstyrkan bilmodellen i fråga klarar av att ta emot. En laddbox har i sin tur en maxladdningseffekt, men det är alltid n svagaste länken som avgör styrkan din bil laddas med. Efter ha bestämt dig för styrka ska du även fatta beslut om vilka tekniska finesser laddboxen ska vara utrustad med.

Evify grundades just för att förenkla denna process. Vi har gjort en filtreringsfunktion där du enkelt väljer din bilmodell och därefter visas vilka laddboxar som är kompatibla med din bil. Som sista steg kan du jämföra den tekniska specifikationen genom Evifys jämförelsefunktion.
Att välja en fast kabel till sin laddbox kommer framförallt bidra i en smidighet att inte behöva öppna bagageluckan, veckla ut en lös kabel, för att föra in kontakterna i bilen såväl som laddboxen. Väljer du däremot en laddbox med uttag får du en flexibilitet i att vem som helst, oavsett Typ 1 eller Typ 2 uttag, kan ladda sin bil via din laddbox.

Äger du eller har för avsikt att köpa en elbil med Typ 1 uttag, kan du med fördel överväga en laddbox med uttag istället för fast Typ 1 kabel. Detta för att undvika risken för att behöva köpa en ny laddbox med Typ 2 kabel vid nästa bilköp. Ladda-hemma-stödet har även som krav att laddboxen måste vara kapabel att ladda ett Typ 2 uttag.

Vi tar dig igenom hela beslutsprocessen kring val av laddbox i kunskapsbanken.
Ladda-hemma-stödet är ett statligt bidrag som täcker upp till hälften av laddboxens totala kostnad vilket även inkluderar arbetskostnaden för att installera utrustningen. Som mest uppgår bidraget till tiotusen kronor (10.000:-) inklusive moms per fastighet.
Ja, det är alltid den svagaste länken som styr vilken styrka batteriet laddas med. Skulle du ladda en bil som har en ombordskapacitet på 3,7 kW med en laddbox som kan generera en maxkapacitet på 11 kW, laddas din bil med 3,7 kW.

7 av 10 känner sig osäkra när de ska välja laddbox till sin Elbil.
Hitta rätt idag!

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att vi sparar cookies för att förbättra upplevelsen, anpassa innehåll och skräddarsy annonser.