Visste du om att du kan få bidrag eller skatteavdrag när du köper och installerar en laddbox? Både privatpersoner och företagare kan dra nytta av sänkta priser för både material och installation för att billigare installera sin egna laddbox.

Nedan går vi igenom vilka bidrag som finns tillgängliga, hur du går tillväga för att söka de, samt vilka krav som gäller för att godkännas för reducerade priser. Allt du behöver veta om bidrag för laddbox på en och samma plats helt enkelt.

Grön teknik för privatpersoner

Grön teknik är den typ av skatteavdrag som har ersatt det tidigare Ladda hemma-stödet. Idag är det enklare än någonsin tidigare för privatpersoner att ta del av fördelarna. Den största skillnaden är att man idag inte behöver ansöka om något bidrag själv för att kunna dra nytta av det.

Allt du som privatperson behöver göra idag är att beställa installation och laddboxen från samma leverantör. Priset blir då per automatik reducerat enligt Grön teknik bidraget. Passa på och köp tillbehör som privatperson då det avdragna priset även appliceras på detta. Saker som laddkabel och lastbalansering är alltså också avdragsgilla.

Den totala prisreduceringen är 50% av den totala kostnaden för laddbox, material och installation. Det som krävs för att avdraget ska kunna göras är att laddbox och installation köps från ett och samma företag, samt att laddboxen möter kraven för att godkännas och att du som beställare äger fastigheten som installationen görs på.

Notera att skatteverket beräknar att "övriga kostnader", som inte omfattas av skatteavdraget uppgår till tre procent av det totala priset och du får sedan 50% på kvarvarande belopp. I kassan på Evify.se ser du enkelt beloppet du betalar och beloppet du får i skatteavdrag.

Ladda bilen för företag och BRF:er

Ladda bilen är namnet för det bidragsstöd som avser installation av laddningsstationer vid platser som arbetsplatser eller bostäder. De sökande av detta bidraget måste vara företag, organisationer eller bostadsrättsföreningar. Bidraget kan sökas hos Naturvårdsverket så länge som de huvudsakliga användarna är de anställda på företaget eller de boende i bostäderna.

Bidraget avser ett engångsbelopp på 50% av de totala kostnaderna, men beloppet får max uppgå till 15 000 kr per laddplats. Du ansöker enkelt om bidraget digitalt hos Naturvårdsverket, ansökan kan även göras via blankett om så önskas.

Efter att beslutet om ett beviljat bidrag har getts så har du ett år på dig att kunna styrka kostnaderna för att undvika att bli återbetalningsskyldig. Det är även möjligt att ansöka om bidraget i upp till tre månader efter att installationen slutförts. Det rekommenderas dock att du ansöker på förhand.

Vad omfattas av bidragen?

Bägge bidrag omfattar totalt 50% av den totala kostnaden för inköp och installation av laddboxen. Detta är alltså kostnader för exempelvis priset för laddstolpen eller laddboxen, dragning av el och eventuellt anläggningsarbete.

Vanliga frågor om bidrag för laddbox

Varför finns bidragen?

Bidragen finns för att hålla nere den totala kostnaden för elfordon och på så vis påskynda elektrifieringen.

Hur går man tillväga för att söka bidrag för laddbox?

Privatpersoner behöver inte söka bidraget utan drar istället automatiskt nytta av avdragen så länge som de möter kraven som nämnts ovan.

Företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan enkelt ansöka om bidrag för laddbox direkt på Naturvårdsverkets hemsida. Om man föredrar att använda papper och penna så kan man även be att få blanketter utskrivna som man sedan fyller i och skickar in.

Vilka laddboxar omfattas av bidragen?

Kraven som ställs på laddboxen är:

1. Laddningspunkten skall stöda elmätning och debitering av elkostnad.
2. Laddningspunkten skall inkludera uttag eller anslutningsdon av Typ 2 (EN 62196-2) eller CCS/Combo (EN 62196-3).

Alla laddboxar vi säljer på Evify.se är godkännda för bidragen.

Måste man ha en laddbox?

Nej, det är inte lagkrav att ha en laddbox men för att kunna ladda din bil under långa perioder och samtidigt undvika alla potentiella risker är laddbox den enda lösningen som rekommenderas.

Läs mer

Jämför laddboxar - Evify Alla laddboxar - Evify Stort test av laddboxar - Evify Ladda hemma-guiden 2022 - Evify Ladda bilen - Naturvårdverket Grön teknik - Skatteverket