Din varukorg

Köpvillkor

Gäller från och med 1 januari 2021

Tack för att du har valt Evify som din leverantör av laddbox samt andra tillbehör till din bil och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa köpvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Evify och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer Evify!

Innehållsförteckning

 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Betalning
 7. Leverans & Öppet köp
 8. Skattereduktion
 9. Garanti
 10. Reklamation
 11. Ansvar
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Ångerrätt för privatpersoner
 14. Övrigt
 15. Kontakt och support

1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad "Kunden") och Evify Sweden AB, organisationsnummer 559176-2496, Hangövägen 19, 115 41 Stockholm (hädanefter kallat "Evify"). Kunden och Evify benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Evifys försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 Evifys köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Evifys hemsida, www.evify.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation framgår av Evifys vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.evify.se. Evify reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Evify har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Evify kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Evify kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 Evify tillhandahåller ett brett sortiment av billtillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.evify.se.

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 Evify är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. Evify har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Evifys installationsområde. För det fall att Evify ej kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Evify att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med Evifys samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss på info@evify.se

4.3 Vid beställning av Installation levererar Evify i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Evify eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.

 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

 4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Evify enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://www.evify.se/installation-laddbox/.

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Evifys hemsida. När Evify mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Evify.

5.4 I samband med beställning ger Kunden Evify fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Evify ensamrätt att själv eller den Evify anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

6. Betalning

6.1 När du bokar produkter eller installation via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Vid betalning med bank- eller kreditkort eller Swish sköter Adyen alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via Adyens system, och vi på Evify hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

6.2 Din betalning hanteras av Adyen med säker kryptering och enligt strikt banknorm, s.k. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det förekommer också att en del köp av våra tjänster omfattas av 3D Secure (Verified by Visa samt MasterCard SecureCode), för det fall att denna säkerhetsmekanism är aktiverad på ditt betal- eller kreditkort.

6.3 Vi på Evify tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.5 Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Om du besöker evify.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. Evify reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

7. Leverans & Öppet köp

7.1 Evify lämnar 30 dagars öppet köp på icke installerade produkter i 30 dagar från köptillfället. För att en retur ska godkännas måste produkterna vara väl emballerade, i oskadat skick och återsändas i den obrutna originalkartongen.

En returavgift på 300 kr kommer alltid att tas ut för att täcka fraktkostnader.

Vid icke godkänd retur kommer även ett avdrag på 15% att göras. Detta avdrag sker om varorna inte har returnerats väl emballerade, i oskadat skick eller i originalkartong samt om varorna returneras efter mer än 30 dagar från köptillfället. Om varan är skadad eller har varit monterad kommer returen att nekas och återbetalning kan ej erbjudas.

7.2 Leverans av Laddutrustning och eventuell tillhörande Installation sker enligt överenskommelse mellan Parterna och beräknade datum för hela eller delar av leverans skall anges i orderbekräftelse.

7.3 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.4 Returer som sker efter 30 dagar från mottagandet av produkterna kommer att omfattas av ett returavdrag på 15 %.

7.5 Paketen levereras till ett ombud och ligger där i väntan på att hämtas ut i 12 dagar. Om varan går i retur efter angiven tidsfrist debiteras kunden en avgift på 300 sek för kostnader relaterade till Evifys administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

7.6 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på info@evify.se så hjälper vi till att returnera varan.

7.7 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.8 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Returer ska skickas som Schenker Privatpaket. Retur genom brev eller mot postförskott accepteras ej. Vid byte genomförs det kostnadsfritt inom 14 dagar från mottagandet av produkterna, och vi kan även besluta att genomföra bytet kostnadsfritt efter 14 dagar.

7.9 Evify skickar dina varor som paket inom Sverige. I dagsläget kan vi inte erbjuda leveranser till andra länder.

Skattereduktion (för privatpersoner)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar Evify för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför Evify, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig Evify rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

9. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Evify lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

10. Reklamation

10.1 För företag
 Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Evify, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Evify, företrädesvis via e-post. Evify skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Evify tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Evify vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Evify rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Evify förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10.2 För privatpersoner
 Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

11. Ansvar

11.1 Evify ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

11.2 Evify ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.3 Evify ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Evify ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Evify kommer att användas i Evifys ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

12.3 Evify ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.4 Evify kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Evify kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Evify behandlar om Kunden.

12.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Evify inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Evify enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

13. Ångerrätt (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till info@evify.se inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Evify via ovanstående mailadress.

13.2 Vid nyttjande av ångerrätten kan en returavgift på 300 kr tas ut för att täcka kostnader för frakt. Returer bör vara väl emballerade, i fint skick och återsändas i originalkartong som är obruten, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att du meddelat ditt beslut att utnyttja ångerrätten.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

13.4 Evify har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit och kontrollerat de returnerade produkterna.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till info@evify.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Evify via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta Evify för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

14. Övrigt

14.1 Evify har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Evify rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

14.3 Vid beställning av enbart laddbox, utan installation, åligger det köparen att erlägga en hanteringsavgift om 1000 kr (2000 kr för Charge Amps Aura, Tesla Wall Connector och Easee Charge Lite), inklusive moms per box utöver det angivna inköpspriset. Fraktkostnaden ska betalas i samband med beställning och utgör en tilläggskostnad för köparen utöver eventuella övriga kostnader som kan vara förknippade med köpet.

Genom att genomföra en beställning på e-handelsplattformen, godkänner köparen villkoren för fraktkostnader vid beställning av laddbox utan installation och förbinder sig att betala eventuell hanteringsavgift enligt ovan angivna villkor.

14.3 En bomkörning inträffar när vi eller någon av våra underentreprenörer har schemalagt att utföra arbete hos dig som kund men av diverse anledningar inte har kunnat fullfölja det planerade arbetet. Om det inträffar eller om du behöver ändra installationstiden och meddelar oss mindre än 24 timmar innan den ursprungligt planerade tiden, kommer en bomkörningsavgift på 1500 kr att tas ut på din faktura som kund.

Tekniska hinder kan ibland uppstå på platsen där laddboxen planeras installeras och hindra genomförandet av installationen. Det kan röra sig om svårigheter med elanslutningar eller bristfälliga anläggningar.

Fysiska hinder är vanliga orsaker till bomkörningar och inkluderar faktorer som kan leda till att installationen av en laddbox inte kan genomföras som planerat. Dessa hinder kan vara svåråtkomliga elanslutningar, brist på utrymme, hinder i byggnaden eller begränsningar i elkapacitet eller säkringar. Elanslutningar som är svåra att nå kan vara gömda eller på svåråtkomliga platser. Begränsat utrymme kan göra det knepigt att hitta tillräckligt med plats för installationen. Strukturella hinder, som speciella väggmaterial eller betongkonstruktioner, kan också påverka möjligheten att installera laddboxen.

Oförutsedda ändringar i installationsförutsättningarna kan ibland uppstå efter att planeringen för installationen är klar. Dessa förändringar kan inkludera omstruktureringar av fastigheten, såsom ombyggnader eller renoveringar, vilka kan påverka möjligheten att genomföra installationen enligt ursprunglig plan.

14.4 För att bonusen ska vara giltig måste den inbjudna beställa en laddbox inklusive installation och betala som privatperson. Användning av rabattkoder eller andra kampanjerbjudanden exkluderar möjligheten till bonus. Kund har rätt till sin bonus direkt efter den inbjudnas laddbox har installerats.

Det är ej tillåtet att bjuda in sig själv till programmet. Sker detta kommer ingen bonus tilldelas.

Om den person du bjudit in väljer att avboka eller reklamera sin beställning förbehåller sig Evify Sweden AB rätten att dra tillbaka din bonus. Innan du bjuder in någon, se till att du har deras samtycke. Utskick utan samtycke betraktas som spam och kan leda till att du förlorar ditt medlemskap i bonusprogrammet. Av sekretesskäl kan vi inte bekräfta när eller om en laddbox har installerats hos den du bjudit in. Om du bryter mot våra inbjudningsvillkor riskerar du att förlora ditt medlemskap i bonusprogrammet.

Alla belöningar du samlat på dig genom att bjuda in vänner kommer att förverkas, och du kommer inte att kunna tjäna fler bonusar.

Dina vouchers går att aktivera under en period på 5 månader. Du kan använda vouchern under en period av 12 månader från och med aktiveringsdatumet. Varje voucher har ett värde på 500 kr inkl. moms som du kan nyttja i Northes app.

15. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till Evify för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: info@evify.se mellan kl. 08-16.