Både den svenska och den globala elbilsmarknaden blir allt hetare. Det såg vi inte minst förra året. Efter skandalen som blev känd som “Dieselgate” var det dags för den tyska biltillverkaren Volkswagen att lägga om kursen. Det innebär bland annat att Volkswagen nu är den biltillverkare i Tyskland med flest andel elektriska fordon på väg ut på våra vägar. VW ID.4 tätt följd av VW ID.3 är de mest sålda elbilarna i Sverige just nu. 2020 var samtidigt det år då vi såg allt fler Polestar på våra vägar, Volvos elektriska storsatsning. Mer än hälften av de tillverkare som säljer bilar på den svenska marknaden har kommunicerat en total övergång till elektriska modeller.

“The tipping point on EVs is already here”

– Scott Keogh, CEO VW Americas

2020 var således ett bra år för alla oss som älskar elbilar. Pandemin satte visserligen sina spår och den globala försäljningen av nya bilar, även fossildrivna, minskade med cirka 30 procent. Men försäljningen av elbilar i Europa ökade samtidigt med 45 procent om man jämför med föregående år.

Frågan är om vi kommer att kunna toppa dessa siffror under 2021. Det är faktiskt inte helt omöjligt att det kommer att bli så. Enligt IHS Markit nådde den globala försäljningen av elbilar 2,5 miljoner fordon förra året. Enligt prognoserna kommer den även att öka med cirka 70 procent i år jämfört med året innan.

Det vi ser är något av ett paradigmskifte. Det är en övergång från en nischad marknad till en mainstreammarknad. Men denna övergång är till stor del styrd av tillgången på prisvärda elbilar med bra räckvidd eftersom konsumenter idag förväntar sig att kunna köra längre sträckor. Inköpspriset beror till stor del på två faktorer. Dels hur mycket batterierna kostar - och dels den globala konkurrensen. De flesta prognoser som rör priser för batterier pekar stadigt nedåt och konkurrensen ökar, vilket kommer att gynna en växande elbilsmarknad. Förhoppningsvis är räckviddsångest ett ord som kommer att försvinna från vår vokabulär de närmaste åren. Batterimarknaden är global och uppskalningsförmågan är därmed stor. Sveriges relativa köpkraft är dessutom hög vilket innebär att vi oftast får den teknik vi efterfrågar.

“The future’s already arrived. It’s just not evenly distributed yet.”

- William Gibson

Andelen elbilar har ökat stadigt de senaste åren om vi ser till totalen av alla nya bilar som ger sig ut på våra vägar. Ungefär var tionde ny bil som säljs i Sverige är en elbil, och vår spaning är att 2021 kommer att vara året då vi kommer att få se elbilar i fler storlekar och i fler prisklasser komma ut på marknaden. Detta beror till stor del på att de större biltillverkarna har insett hur viktigt det är att kunna erbjuda elektriska alternativ till sina kunder. Tesla kommer garanterat att möta sina första stora utmaningar i form av en konkurrent som är jämbördig det närmaste året. Vem det blir återstår så klart att se, svaret är inte givet.

I år kommer även Europa och Kina att stå för de största marknadsandelarna, där Europa har cirka 28 procent medan Kina fortfarande är bjässen på 44 procent. Nordamerika hamnar på en tredjeplats med en marknadsandel på cirka 16 procent och på 11 procent hittar vi Japan och Sydkorea tillsammans. Tittar vi längre fram i tiden pekar alla prognoser på en och samma sak. Den globala försäljningen av elbilar kommer att uppgå till 12,2 miljoner fordon år 2025. Det pekar på en årlig tillväxt på över 50 procent, enligt decemberprognosen från IHS Markit.

Framtiden ser onekligen ljus ut. Även i Sverige. Idag är knappt tio procent av utbudet av bilar laddbart i Sverige. Lagom till 2022 förväntas den siffran ha stigit till cirka 35 procent procent och bortom 2025 kommer den att ligga mellan 50-80 procent. Givet att produktionen av batterier hinner med, så klart.