Vad är ett bra elpris?

När det gäller att hitta ett bra elpris så finns det ett antal saker som kan vara bra att ha i åtanke. Om du är intresserad av hur du får ett så bra elpris som möjligt så kan du helt klart hitta en hel del användbara tips och tricks här. Detta genom att vi kommer att bryta ned vad som ligger bakom prisskillnader och därefter komma in på vad som är bäst för just dig och dina behov.

Vad är egentligen ett bra elpris?

Den exakta summan som ett bra elpris består av är troligtvis något som varierar beroende på vem du frågar. Detta på grund av att vi alla har olika budget som vi är villiga att lägga på just elektricitet. Men något som alla kan ställa sig bakom är att ett bra elpris är något som har ett bra pris per kWh. Vilket i sin tur leder till en låg månadsavgift vilket gör att du slipper betala för mycket för din el. Man brukar säga att ett pris mellan 60-65 öre/kWh är riktigt bra för ett fast pris. Rörliga priser hoppar ofta mellan 50-70 öre/kWh beroende på årstid och liknande. Något annat som kan påverka är hur miljövänlig elen är, oftast så är mer miljövänlig el lite dyrare än annan el.

Priserna varierar en hel del beroende på allt från årstid till hur prognosen ser ut för just det år som man tittar på. Den Svenska elmarknaden består av flera olika leverantörer och elproducenter som säljer elektricitet till det Svenska folket. Priserna baseras på till exempel hur mycket elektricitet som troligtvis kommer att finnas tillgängligt med lätthet under ett visst år. Om du har rörliga elpriser så kommer de även att variera baserat på om det är sommar eller vinter, mer om detta lite nedan.

Saker som kan påverka priset på el

Så vad kan då egentligen påverka priset på elen? För att svara på ett så enkelt sätt som möjligt så skulle man kunna säga att det egentligen kan vara vad som helst som påverkar priset på el. Det kan till exempel röra sig om extrema väderförhållanden som är ovanliga för årstiden som kan påverka priset antingen genom en höjning eller sänkning. Det kan dock även vara så att det till exempel finns mer lagrad el just i år än vad det vanligtvis finns, vilket i sin tur kan leda till ett lägre elpris över lag.

Skillnader mellan att bo i villa och lägenhet

De största skillnaderna mellan att bo i villa och att bo i lägenhet är den genomsnittliga energiförbrukning som de två olika typerna av hushåll för med sig. Om man ser till genomsnittet så behöver de som bor i lägenhet bara cirka 2000-4000 kWh per år för att kunna möta samtliga energibehov under hela året.

Detta är i stark kontrast med hur energiförbrukningen ser ut för villaägare så de som bor i villa genomsnittligen behöver mellan 10 000-14 000 kWh per år för att kunna möta alla energibehov. Det beror till stor del på att boende i lägenheter oftast bara använder för en liten del av elnätet och i och med det egentligen bara betalar för vad de själva använder. Medan villaägare oftare har större energibehov då de har en egen elcentral och många gånger har fler apparater som vattenvärmare och liknande som använder sig av el. Om du försöker att spara lite extra pengar genom att skaffa ett bättre elpris så kan du alltså spara mycket mer om du är villaägare än om du bor i lägenhet.