Krafthem utvecklar ett virtuellt kraftverk som möjliggör för ny teknik att bidra till att stabilisera elnätet vilket i sin tur tillåter en högre andel förnyelsebar el till en lägre kostnad för samhället.

Evify kommer, genom samarbete med det virtuella kraftverket Krafthem, möjliggöra för sina kunder att bli en del av energiomställningen och ett hållbart kraftsystem. Med Evifys smarta laddning kommer laddningen att kunna anpassas efter pris, utsläpp och elnät för att maximera sina kunders nytta.

"Utöver den stora kundnyttan ser vi samarbetet som en viktig del i att kunna hjälpa till att förbättra stabiliteten i Sveriges elnät som i framtiden förväntas drabbas. Krafthem har väldigt innovativa lösningar på utmaningarna inom området, och kommer vara ett väldigt spännande bolag att samarbeta med."

Philip Hägglund, VD på Evify

"Det känns fantastiskt roligt att jobba med Evify som redan från dag Ett har förstått vikten av att elbilar blir en integrerad del av kraftsystemet. Det kommer gynna både miljö, samhälle och den enskilda elbilsägaren"

John Diklev, VD på Krafthem

Tjänsterna förväntas lanseras i Q2 2021 och kommer att vara ett kostnadsfritt komplement i Evifys alla installationer.

Om Krafthem

Ett omtänksamt elbolag som bidrar med insikter och möjligheten att bli en del av att skapa framtidens hållbara energisystem.

Om Evify

En heltäckande laddstationsleverantör av både produkt och installation med en tydlig vision om att göra det enklare för privatpersoner, BRF:er och företag att hitta rätt lösning utifrån unika behov och preferenser.