Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska kraftsystemet. För att elnätet ska fungera korrekt måste det alltid vara balans mellan förbrukning och produktion.

Hur fungerar balansering av elnätet?

Balanseringen av det svenska kraftsystemet kan jämföras med en balansvåg. Systemet är i balans när lika mycket el produceras och förbrukas varje sekund. För att övervaka balansen mäts frekvensen i nätet. När frekvensen är 50 Hz är systemet i balans. Om frekvensen understiger 50 Hz förbrukas mer el än vad som produceras, och om frekvensen överstiger 50 Hz produceras mer el än vad som förbrukas.

Utmaningar med förnybar energi

När vi går från kärnkraft till fossilfri el som sol- och vindkraft, kan plötsliga väderförändringar skapa obalanser i produktionen och därmed påverka frekvensen i elnätet. För att hantera dessa obalanser behövs reserver för balansering, som Svenska kraftnät upphandlar både i förväg och under drift. Reserverna kan vara olika typer av teknikslag som vattenkraft, vindkraft och batterier, och de hjälper till att återställa balansen när det uppstår obalanser.

Framtida behov av balansering

Med den pågående energiomställningen i Sverige, där vi ökar andelen förnybar energi, blir vi mer väderberoende. Detta innebär att behovet av balanseringsreserver ökar. För att säkerställa att det svenska kraftsystemet kan balanseras utifrån nya förutsättningar, behöver Svenska kraftnät fler leverantörer och nya resurser att balansera med.

Det är här ni som ägare av ett solcellsbatteri eller villabatteri kommer in i bilden. Att vara med och frekvensreglera det svenska kraftnätet är inte bara bra för elnätet, utan även för din plånbok.

Hur frekvensreglerar man med ett batteri?

För att frekvensreglera elnätet används batterier för att lagra och frigöra energi vid behov. Så här fungerar processen:

1. Koppla upp ditt batteri till en aggregator: Aggregatorn samlar flera hembatterier som tillsammans kopplas upp till Svenska kraftnät. Du kan inte sälja direkt till Svenska kraftnät, utan ersättningen betalas till aggregatorn som sedan delar ut den till batteriägarna.

2. Frekvensövervakning: Aggregatorn övervakar frekvensen i elnätet i realtid. När frekvensen avviker från 50 Hz, signalerar aggregatorn till batterierna att antingen ladda (vid överproduktion) eller urladda (vid underproduktion).

3. Reglering av batterierna: Baserat på signalerna från aggregatorn, kommer batteriet att antingen ladda upp sig när det finns ett överskott av el (frekvens över 50 Hz) eller ladda ur och leverera energi till nätet när det finns en brist (frekvens under 50 Hz).

4. Ersättning: För att bidra till frekvensregleringen får du ersättning, som beror på faktorer som batterikapacitet, laddnings- och urladdningshastighet (C-tal), och vilka stödtjänstmarknader ditt batteri arbetar på.

frekvensreglering batteri stödtjänster pixii

Val av batteri - Pixii Home

Vi på Evify strävar efter att erbjuda de bästa lösningarna för laddboxar, solceller och batterier till våra kunder. Efter noggrann undersökning och jämförelse av olika batterilösningar är vi stolta över att presentera Pixii Home, genom ett samarbete med Greenely.

Fördelar med Pixii Home:

1. Högt C-tal på 1.0: Batteriet kan ladda eller urladda sin fulla kapacitet på en timme.

2. Lokal styrning: Svenska kraftnät kommer att ge högre ersättning för batterier med lokal frekvensmätning, vilket ger högre datasäkerhet och snabbare aktivering vid obalans.

3. Högre ersättningsnivåer: Tack vare sitt höga C-tal och lokala styrning, erbjuder Pixii Home nästan dubbelt så hög ersättning jämfört med andra batterialternativ.

4. Kompatibilitet med befintliga solcellsanläggningar: Pixii Home fungerar med alla växelriktare utan behov av ändringar.

5. Kombinerad användning: Pixii Home kan användas för både egenanvändning och stödtjänster samtidigt.

6. Krävs ingen befintlig solcellsanläggning: Stötta elnätet och optimera din elkonsumtion i hemmet även om du inte har solceller.

Så mycket hade du tjänat med 10 kWh batteri från Pixii med Greenely's virtuella kraftnät år 2023

Som aggregator gör Greenely det möjligt för dig att hyra ut kapaciteten i batteriet till Svenska Kraftnät. Alla uppkopplade batterier blir tillgängliga för att balansera elnätet vid behov, och för detta får Greenely en ersättning som sedan delas ut till varje batteriägare.

Ersättningen skalar linjärt med batteriets effekt, så ett 20 kW batteri hade genererat dubbelt så mycket intäkter som ett 10 kW batteri.

Intäktsberäkningen bygger på historiska priser för FCR och FFR-tjänster, med en antagen 10 kWh/10 kW batterikapacitet och 100% vunna bud.

ERSÄTTNING FRÅN FREKVENSREGLERING

42 496 kr

BESPARING MED PRISOPTIMERING (1)

19 300 kr

TOTAL NETTOINTÄKT 2023

61 796 kr

(1) Baserat på data från Konsumenternas Energimarknadsbyrå med historiska kostnader för 2023 på 218 öre/kWh. (Kombinerade nätavgifter och elpris i södra Sverige).

Finansieringsalternativ

1. Direktbetalning: Betala för batteriinstallationen när allt är installerat och klart.

2. Leasing: Ingen initial investering, betala en månadskostnad under 10 år med årlig service. Du kan köpa loss batteriet när som helst under leasingperioden.

3. Sollån: Betala en månadskostnad utan initial investering. Du kan köpa loss batteriet när som helst under låneperioden.

frekvensreglering behov stödtjänster
Framtiden för frekvensreglering

Anna Jäderström på Svenska kraftnät förklarar att vattenkraftens dominans påverkar prisbildningen för stödtjänster. Hon påpekar att både låga och höga elpriser kan leda till höga priser för stödtjänster. Med den ökade efterfrågan på el blir snabba och tillfälliga lösningar nödvändiga, och batterianläggningar kan byggas mycket snabbare än nya elnät.

Intresserad av ett hemmabatteri?

Är du intresserad av att bidra till stabiliseringen av det svenska kraftnätet och samtidigt tjäna pengar? Klicka på knappen här nedan och fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig per telefon för att gå igenom upplägget och besvara dina frågor. Ta steget mot en mer hållbar och lönsam energilösning med Pixii Home och Greenely idag!