Idag finns strax över 112 000 laddbara bilar i Sverige. Men laddningsmöjligheterna hemma är ofta inte anpassade för den belastning det kan medföra. Riskerna kan därför innebära en direkt brandfara. För att förenkla för sina kunder har If därför valt att ingå i partnerskap med Evify som är en informativ och utbildande jämförelsesida för just laddboxar.

Marknaden för laddbara bilar fortsätter öka. De senaste 12 månaderna ser vi en tillväxt på strax över 50 procent mot tidigare jämförelseperiod. Med den strukturella tillväxten som vi ser är det därför viktigt att alla tar sitt ansvar för en säker och trygg utveckling.

"För säker laddning av din elbil eller plug-in hybrid så rekommenderar vi att du anlitar en elektriker som installerar ett trefasuttag eller en laddbox där bilen ska stå. Laddning från ett vanligt eluttag bör endast vara en tillfällig lösning. Om du ändå väljer att ladda från ett vanligt eluttag rekommenderar Elsäkerhetsverket att strömstyrkan ställs på max 8-10 Ampere, för att hålla nere värmeutvecklingen och minska risken för brand. Det är även mycket viktigt att en elektriker ser över om vägguttaget klarar belastningen. En laddbox kan på ett säkrare sätt leverera högre strömstyrkor till bilen och förkorta laddtiden avsevärt, samtidigt som det blir så säkert som möjligt."

Johan Granholm, Motorexpert på försäkringsbolaget If.

Laddboxar - Evify

Laddboxar är högteknologiska och för den oerfarne kan det därför vara svårt att förstå skillnader mellan produkterna. Förutom pris och laddstyrka finns det ett antal viktiga parametrar som konsumenten bör ha i åtanke vid sitt inköp, vilket gör att marknaden kan uppfattas som en djungel. Vi på Evify vill förenkla den processen.

"På vår plattform har vi som ambition att besvara alla frågeställningar som kan tänkas uppstå ur ett konsumentperspektiv. Därför är det glädjande att få vägleda If skadeförsäkringars kunder mot en säkrare och snabbare elbilsladdning"

Philip Hägglund, VD på Evify.