De flesta installationer kostar totalt mellan 6 000 till 9 000 kr innan det nya skatteavdraget Grön teknik är medräknat som infördes år 2021. Stödet täcker 50% av den totala kostnaden för hela installationen inklusive material och laddbox (upp till 50 000 kr per år). Laddboxen skall installeras av auktoriserad elektriker och vara skyddad mot likströmsläckage.

Kostnader för installation av laddboxar

Vi på Evify samlar information kring laddboxar och presenterar den på ett lättillgängligt sett. I denna korta artikel ger vi en bild av vilka kostnader som kan uppkomma rörande installation av en laddbox.

1. Kostnad för arbete

1.1 Elektriker

Vissa firmor har speciella erbjudanden för dessa installationer där det ingår en förbestämd mängd material och arbete. En vanlig variant är att grundpriset för installationen (uppskattningsvis 6 000 - 9 000 kr) inkluderar kablage och installation om laddboxen monteras 0-10 meter från elcentralen.

1. även små saker såsom extra borrningar i fasad kan medföra relativt stora extrakostnader, var noga med val av installatör då vissa tar ca 800 kr för en enstaka håltagning.

2. Se till att firman kan utföra de markarbeten som behövs och försäkra dig om att de tjänster du behöver ingår i det avtalade priset.

1.2 Markarbete

Kabel kan gå över jord mellan elcentral och laddbox men om den skall grävas ned behövs markarbete. Detta kan man även utföra själv för att hålla nere kostnaderna.

1. Laddstolpe som behöver fundament kostar mer.

2. Att bereda asfalt och andra hårda material är avsevärt mer kostsamt.

2. Kostnad för material

Gällande materialkostnader är jordfelsbrytare oftast den största utgiften utöver själva laddboxen.

Vilken brytare som behövs kan du enkelt avgöra på denna sida, där kan du söka på just din modell av laddbox.

1. De två relevanta standarderna av jordfelsbrytare heter typ A och B. Kostnaden för typ A är ungefär 500 - 1 500 kr och typ B kostar omkring 1 500 - 3 000 kr.

2. Vissa laddboxar har inbyggd jordfelsbrytare, då behöver man inte komplettera med en sådan.

3. Kostnad för kablage kan tillkomma beroende på installatörens erbjudande.

4. Kablage med högre ampere än 16A kan medföra ytterligare kostnader per meter.

Avtala noga med just din installatör för att undvika dolda kostnader! När man kontaktar elfirmor för att be om kostnadsuppgift för jobbet kan man förenkla för sig själv genom att:

1. Fotografera sin elcentral.

2. Mäta avstånd från elcentral till tilltänkt plats för laddbox.

3. Notera antal hål samt vilket material det behövs borras i för att väggmontera laddboxen.

4. Ange modell och märke på sin laddbox. Var noga med amperetalet samt om det är en- eller trefas installation ni vill göra.

Evify - Installerat & Klart

På Evify hjälper vi dig snabbt och enkelt att börja ladda bilen hemma! I 90% av fallen tar en installation endast ett par timmar att slutföra och kostnaden för hela installationen inklusive laddbox brukar hamna på ungefär 8 000 kr beroende på vilken laddbox du väljer.