Brist på information och en växande marknad gör att allt fler känner sig osäkra på just laddningen av bilen. Vad är det egentligen som gäller, och hur laddar man sin bil på ett säkert sätt?

7 av 10 osäkra på hur de laddar bilen säkert

Enligt en undersökning gjord av Novus som Länsförsäkringar låtit göra är 7 av 10 osäkra på hur de ska ladda bilen utan risk för elfel och bränder. Idag finns över 80 000 laddbara bilar registrerade, dessa beräknas bli en bra bit över 100 000 redan till årsskiftet. Det är således en snabbt växande marknad där det är viktig att fylla kunskapsgapet för att undvika oönskade konsekvenser.

Deras hus brann ner under natten

De finns personer som råkat ut för det absolut värst tänkbara utfall. Michael och Johanna Olson fick bevittna sitt hus fatta eld som en konsekvens av laddning i vägguttaget. Bilåterförsäljarens rekommendation var att det gick alldeles utmärkt att ladda bilen i vanligt uttag så länge en elektriker först hade besiktigat anläggningen.

Elsäkerhetsverket ställer sig kritiska väldigt till att bilföretagen rekommenderar laddning i vanliga uttag då det innebär en hög belastning under ganska lång tid, vilket kan leda till värmeutveckling.

Risker ifall man laddar direkt i uttaget

I Elsäkerhetsverket skrift "Ladda elbilen" kan man läsa om vad som gäller vid laddning av elbilar hemma. Bland annat informerar de om att;

1. Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.

2. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.

3. Om fastighetens jordfelsbrytare inte är anpassad för laddning av elbilar finns risk att den inte skyddar vid fel.

Förväntas man ladda sin bil regelbundet i hemmamiljö är elsäkerhetsverket starkaste rekommendation att investera i en laddbox. Kravet är att laddboxen måste installeras av en certifierad elektriker. Som kund kan enkelt se ifall företaget är godkänt av Elsäkerhetsverket på; https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget.

Laddboxar finns med olika tekniska utföranden för att underlätta laddningen. Exempel på fördelar med laddboxar är;

1. Separering mellan driftkostnaden till huset och el som förbrukas av laddningen till elbilen.

2. Styra laddningen mot nattetid för att inte överbelasta elcentralen.

3. Lastbalansera laddning för att aldrig riskera överbelastning.

4. Snabb och säker laddning.

Osäker på vilka laddbox som passar till din bil?

Vi på Evify vill förenkla för dig som konsument. Evify har sammanställt marknadens ledande laddboxar, för att sedan kategorisera dessa efter kompatibilitet med respektive bilmodell. Inte nog med det har vi tagit fram en fast teknisk specifikation som gör att du enkelt kan ställa laddbox mot laddbox för att jämföra dess egenskaper. För den som saknar kunskap om tekniska termer följer alltid en förklarning till dessa för att inte lämna någon konsument till obildade val.

Som konsument behöver du endast ange den bil du har idag eller planerar att införskaffa för att sedan utforska och jämföra för dig själv om vilken laddbox som passar din bil och dina behov.