Elektriciteten in till en fastighet eller ett hus är säkrad upp till en viss nivå, denna nivå mäter man i ampere (A). Hushåll klarar sig i regel på 20 A, skaffar du däremot en elbil eller laddhybrid som använder upp till 16 A vid laddning är lastbalansering lösningen för att förhindra att proppen går i huset.

En lastbalansering fördelar den tillgängliga strömmen mellan alla elektriska system i huset och fordonet som laddas. Laddningen av elbilen eller elhybridbilen blir därmed anpassad efter hur mycket elektricitet som det går att använda för tillfället.

Hur fungerar lastbalansering? 🧐

Det vanligaste är att flera elektriska apparater är igång samtidigt i hemmet. Skulle exempelvis dammsugaren, spisen och kaffemaskin vara igång samtidigt så fördelas mindre ström till elbilen genom laddboxen - svårare än så är det inte.

Med lastbalansering begränsar man alltså förbrukningen i fastigheten upp till huvudsäkringens storlek, så som 20 A. Du kan därmed inte ladda din bil mer än vad som är möjligt för att det ska finnas ström över mot själva huvudsäkringen.

När rekommenderas lastbalansering? ✅

Om du har en huvudsäkring som är under 32 A är en bra idé att lägga till lastbalansering när du införskaffar din laddboxlösning. Det kommer inte bara göra att din bil laddar snabbare, det innebär även att du skyddar dina säkringar. Viktigt att tänka på är att desto större huvudsäkring du har desto dyrare avgift betalar du hos din nätägare. Kostnadsmässigt är oftast mer fördelaktigt att införskaffa lastbalansering än att betala ett dyrare abonnemang år in och år ut.

Vad finns det för olika typer av lastbalansering? 🚀

När man pratar om lastbalansering brukar man skilja på statisk lastbalansering och dynamisk lastbalansering. Statisk lastbalanserare är en enklare variant som innebär att man ställer in laddboxen till en viss säkringsstorlek, vilket bestämmer maxeffekten som laddboxen kan ge bilen. Vid installation av flera laddstationer kan statisk lastbalansering fördela den tillgängliga effekten över de olika laddpunkterna. Nackdelen med statisk lastbalanserare är att denna inte tar hänsyn till de övriga elförbrukarna i din fastighet. Det är här dynamisk lastbalanserare kommer in i bilden.

Dynamisk lastbalanserare tar hänsyn till hur mycket ström dina övriga elförbrukare drar och hur mycket effekt som finns tillgängligt för laddboxen. Denna lastbalansering anpassar då automatiskt laddboxens effekt och säkerställer att din huvudsäkring inte blir överbelastad vid laddningen. Smidigt och tryggt för dig som elbilsägare.

Lastbalansering och solceller 🌞

Det går utmärkt att ladda sin elbil eller sin laddhybrid med hjälp av solceller. När dina solceller på taket producerar elektricitet används denna av ditt hushåll i realtid. Samma sak gäller för en laddbox som är kopplad till ditt fordon.

Däremot är det inte alltid säkert att den solel som blir producerad räcker till för att vid varje givet tillfälle ladda din bil, då kommer bilen att laddas på den köpta elen. Flera av laddboxarna på marknaden idag har funktionen att via en app kunna schemalägga laddningen till bilen, då kan du smidigt schemalägga laddningen vid den tid då dina solceller producerar som mest el. Att kunna ladda bilen på endast egenproducerad el är något mer komplicerat, men utvecklingen på laddboxarna går snabbt framåt. Dagens laddboxar kommer kontinuerligt med nya uppdateringar och funktioner för att göra det möjligt och smidigt för dig som elbilsägare att kunna ladda på din egenproducerade el.

Lastbalansering och elmätare 📈

Den förra regeringen har beslutat att innan 2025 ska cirka fem miljoner elmätare i Sverige bytas ut mot smarta elmätare. Något som bland annat kommer leda till minskad energiförbrukning och minskade kostnader för svenska hushåll. Det kommer även underlätta för alla som äger en elbil eller en laddhybrid. Tack vare att allt fler smarta elmätare dyker upp på marknaden ges vi bättre förutsättningar för att installera olika typer av gröna tekniklösningar. Med hjälp av de nya och mer avancerade gränssnitten för kommunikation blir det enklare att ansluta laddboxar som har dynamisk lastbalansering.

Det innebär att det blir enklare att till exempel integrera egenproducerad elektricitet från solceller och att anpassa laddningen av din bil med övrig elförbrukning i ditt hushåll.

Lastbalansering och effekt ⚡

Det som styr hur snabbt du kommer kunna ladda din bil hemma med en laddbox är bilens ombordskapacitet, laddboxens kapacitet och husets huvudsäkring, laddboxens säkring samt kablaget laddboxen är installerad med. Det är alltid den svagaste länken mellan dessa som bestämmer den slutgiltiga effekten.

Hur stor effekt kan jag få ut baserat på husets huvudsäkring?

Nedan kan du se vilken effekt du kan få från en laddbox beroende på din huvudsäkring i huset. Notera att detta är den maximala effekten du kan få ut och inte den garanterade eller konstanta effekten. De två värdena i "Maxladdningseffekt" är med/utan lastbalansering.

Husets huvudsäkring Bilens ombordskapacitet Laddboxens kapacitet Maxladdningseffekt
16 A 3-fas 16 A (11 kW) 22 kW 6,9 kW / 11 kW
20 A 3-fas 16 A (11 kW) 11 kW 11 kW / 11 kW
25 A 3-fas 32 A (22 kW) 22 kW 14 kW / 17 kW
35 A 3-fas 32 A (22 kW) 22 kW 22 kW / 22 kW
16 A 1-fas 16 A (3,7 kW) 11 kW 2,3 kW / 3,7 kW
20 A 1-fas 16 A (3,7 kW) 11 kW 3,7 kW / 3,7 kW
20 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 3,7 kW / 4,6 kW
25 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 4,6 kW / 5,7 kW
35 A 1-fas 32 A (7,4 kW) 22 kW 7,4 kW / 7,4 kW

För att summera sammanställning ovan kan vi titta på ett riktigt exempel.

Du har en elbil hemma som kan ta emot 3-fas 16 A (11 kW), vilket är det vanligaste. Ditt hus har en huvudsäkring på 16 A. Med en laddbox utan lastbalansering kan du då endast ladda på ungeför 10 A för att vara säker att din huvudsäkring inte överbelastas.

Med en lastbalaserare kan du ladda med all tillgänglig effekt vid varje givet tillfälle. Det gör att du kommer kunna ladda upp till 16 A, vilket blir nästan 60% snabbare.

Populära laddboxar med lastbalansering ⚡⚡

Våra mest populära laddboxar med lastbalansering är Charge Amps Aura, som även kan ladda två bilar samtidigt och Zaptec Go. Läs mer om dem båda via länkarna här nedan!

Laddbox med Lastbalansering Aura

Charge Amps Aura 22 kW

Pris ink. lastbalansering & installation

16 084 kr inkl. moms

Laddbox med Lastbalansering Zaptec

Zaptec Go 22 kW

Pris ink. lastbalansering & installation

8 441 kr inkl. moms