Detta är ett gästinlägg från vår partner Mölndal Energi

Det finns människor som tror att det är meningslöst att välja el från förnybara källor, eftersom det inte går att styra vilken el som ska till respektive användare. Andra tror att det inte gör någon egentlig skillnad om man väljer förnybar el, utan att den bara är dyrare. Men fastän elektricitet inte är öronmärkt kan Mölndal Energi ändå garantera el från 100 % förnybara källor. Här förklarar vi hur det hänger det ihop!

En stor gemensam pott

Eftersom de olika elnäten i Sverige är sammankopplade kan el ledas varifrån som helst och vart som helst. De olika producenterna matar helt enkelt ut el på nätet som miljontals konsumenter sedan kan förbruka. Om producenterna slutade att producera el skulle det bli strömlöst i nätet. Det finns alltså inget stort lager av el som förbrukningen tas ifrån. Man kan likna elförsörjningen vid ett stort gemensamt flodsystem – fast med kablar i stället för kanaler – där vissa ständigt fyller på (producenter) och andra förbrukar efter behov (konsumenter). I ett sådant här system går det inte att hålla ordning på vilken el som kommer från vilken producent. Det är precis på samma sätt som om det hade varit vatten i systemet: Allt vatten som producenterna matar in blandas ju i systemet och i konsumentens kran går det inte att veta varifrån just det vattnet en gång kommit.

El kan ursprungsmärkas

El kan produceras ur många olika energikällor. Gas, kol, kärnkraft, vatten, vind och sol är vanliga källor. De olika producenterna måste redovisa hur elen är producerad. Det är därför vi säkert kan veta att ca 80 % av elen vi förbrukar i Sverige kommer från vattenkraft och kärnkraft, medan återstoden kommer från vind-, värme- och solkraft. Elen är alltså ursprungsmärkt, men hur kan man vara säker på att få el från just en förnybar kraftkälla?

En viss mängd el med garanterat ursprung

Producenter av el från förnybara källor tilldelas en speciell ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen visar hur mycket el med visst ursprung, t.ex. vindkraft, producenten matar ut på nätet. Elhandelsbolaget, som säljer elen till konsumenten, kan då välja att köpa in el med sådan ursprungsmärkning. Detta ger i slutändan samma resultat som om elbolaget hade köpt elen direkt från vindkraftverket och levererat den till konsumenten. Eftersom ursprungsmärkningen både anger mängd och ursprung kommer det alltså bara att finnas en begränsad mängd av den elen på marknaden vid en viss tidpunkt.

Det är andelen som räknas

Om man gör tankeexperimentet att ett enda elbolag skulle köpa in all ursprungsmärkt förnybar el som finns på marknaden, då hade inget annat elbolag kunnat erbjuda förnybar el över huvud taget. Om det här elbolaget heller inte skulle köpa in någon annan el, skulle kunderna veta att de endast får förnybar el.

I praktiken är det alltså de olika ursprungsmärkningarna som bevisar hur mycket el från respektive källa elleverantören kan erbjuda. Och det är samma ursprungsmärkningar som gör det möjligt att man hos vissa elleverantörer kan välja el från förnybara källor.

Så kan vi garantera 100 % förnybart

Hur kan Mölndal Energi garantera el från 100 % förnybara källor? Det är egentligen ganska enkelt. Vår egenproducerade el kommer från förbränning av förnybar biomassa och våra tre vindkraftverk. Och när vi måste leverera mer el till konsumenterna än vi själva kan producera, köper vi endast in ursprungsmärkt förnybar el. På det här sättet har vi gjort ett aktivt miljöval och kan garantera att ditt val att välja oss som leverantör verkligen minskar miljöpåverkan.

Läs mer om elavtal med 100 % förnybar el här!