Tack vare påtryckningar från regeringar och investerare påskyndar branschledare som BP och Shell sin resa mot att producera renare energi. Oljegiganterna börjar mer och mer att försöka att efterlikna elföretagens affärsmodeller.

För inte så länge sedan vann Royal Dutch Shell ett avtal om att bygga en stor vindkraftpark utanför Nederländerna. Förra året tillkännagavs även att franska Total ska göra flera stora investeringar i solenergi i Spanien och i en vindkraftpark utanför Skottland. Total köpte också ett el- och naturgasbolag i Spanien och utvidgar sin laddningsverksamhet för elfordon, i likhet med Shell och BP.

Europas oljebolag accelererar sin produktion av renare energi - oftast el, ibland väte - och uppmuntrar användandet av naturgas som man hävdar är en grön “brygga” mellan dagens användning av kol och olja och en framtid där där förnybara energikällor spelar huvudrollen. Samtidigt slopar företagen planer på att borra efter fler oljekällor – Shell sa nyligen att det skulle pausa nya fält i Mexikanska golfen och i Nordsjön, medan BP har lovat att inte leta efter olja i några nya länder.

Den plötsliga nedgången i efterfrågan på olja orsakad av pandemin - och minskningen av inkomster - är för många ytterligare en varning. Om man man inte förändrar sina företag riskerar man att hamna på historiens skräphög.

Många hoppas att gröna elektriska lösningar kommer att vara det främsta sättet att leverera renare energi i framtiden, och att det är ett segment som kommer att växa snabbt. Företag som Shell och BP försöker positionera sig för en tid då de förlitar sig mycket mindre på att utvinna naturresurser från jorden än att tillhandahålla energi som en tjänst skräddarsydd för kundernas behov. De hoppas kunna dra nytta av alla de tusentals ingenjörer för att hantera byggandet av nya typer av energianläggningar, deras stora nätverk av bensinmackar för att tillhandahålla tjänster som laddning av elektriska fordon och de delar av företagen som sköter handel med energirelaterade värdepapper av olika slag.

Under pandemin har BP, Total och Shell alla granskat sina portföljer, delvis för att avgöra om klimatförändringarna och långvariga effekter från pandemin innebär att oljereserverna kanske aldrig ens produceras. Dessa “övningar” har lett till tiotals miljarder dollar avskrivningar, och det kommer sannolikt att bli fler när företag kalibrerar sina framtidsplaner.

Även om det finns misstro i både miljörörelsen och bland investerare om huruvida hundra år gamla företag som BP och Shell kan lära sig nya knep, är det viktigt att komma ihåg att de är stora bolag som kan erbjuda mycket kunskap till marknaden. Tiden får utvisa hur de klarar omställningen.Källa: https://www.nytimes.com/2020/08/17/business/energy-environment/oil-companies-europe-electric.html